Over Ons

Onze naam

Vereen is een samentrekking van de namen Vera en Noreen. Deze twee meiden hebben Vereen een stuk ervaring meegegeven op het gebied van opvoeding en kinderopvang.

Vereen bevat daarnaast nog een belangrijke kerntaak van het gastouderbureau, namelijk “het verenigen of samenbrengen van ouders en gastouders”.

Ontstaan van Vereen

Vereen is geboren uit het idee “dit kan beter!”

Gastouderopvang heeft veel voordelen en kan als zeer prettig worden ervaren bij de juiste match en met de juiste begeleiding vanuit het gastouderbureau. Een gastouderbureau is veel meer dan een tussenbureau die het papierwerk en de financiële administratie regelt. Als ouder en voormalig gastouder heb ik gemerkt dat de kwaliteit van het gastouderbureau niet altijd is zoals verwacht. Hierdoor waren wij zelf als ouder al eens een contract aan het schrijven met de gastouder en zagen we vrij weinig gebeuren op het gebied van controle, begeleiding, ondersteuning en scholing van de gastouder.

Zo jammer! Het kan gelukkig beter en de overheid heeft met de nieuwe “strenge selectie aan de poort” voor startende gastouderbureaus al een stap gezet. Vereen is door deze keuring heen gekomen en hiermee is onze eerste stap ook gezet. Op naar een toekomst met geruste ouders, coöperatieve gastouders en kinderen die het fijn hebben op de opvang! Bij Vereen kunt u erop vertrouwen, dat we enthousiast zijn en een pro actieve houding hebben. Wij zullen steeds aan onszelf en de kwaliteit blijven werken.

Onze gastouders zijn vakbekwaam en zijn in bezit van alle benodigde diploma’s. Zij volgen scholing om hun kennis op het gebied van EHBO voor kinderen op pijl te houden en ontvangen hiervoor een geldig EHBO certificaat. Daarnaast biedt Vereen, met haar jarenlange ervaring in het onderwijs en specialisatie in het jonge en oude kind, scholing en begeleiding op maat aan. Vereen inventariseert continu naar de behoefte aan scholing door; verwacht en onverwacht huisbezoek, gesprekken met de gastouders, gesprekken met de vraagouders, jaarlijkse evaluaties en de risico inventarisatie (RIE) op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Samen met de ouders en gastouders zorgen we ervoor, dat de opvang plezierig verloopt. Onze kinderen verdienen dat!

Visie

Ouders kunnen kiezen voor twee soorten kinderopvang; de massale kinderopvangcentra en de huiselijke kleinschalige gastouderopvang. Gastouderopvang heeft voor ouders en kinderen veel voordelen. De kinderen worden in een huiselijke, veilige, kleine setting opgevangen, waardoor er veel persoonlijke aandacht en begeleiding is voor de kinderen. Daarnaast is het in tegenstelling tot kinderopvangcentra bij gastouderopvang mogelijk rekening te houden met uw persoonlijke situatie en is gastouderopvang vele malen goedkoper. Helaas zien we te vaak dat de bestaande gastouderbureaus moeite hebben om de juiste match tussen de gastouder en u als ouder te vinden. Daarnaast zien we vaak dat gastouderbureaus moeite hebben om voldoende kennis over pre-scholing, (veranderende) wetgeving en aangescherpte eisen over te brengen aan de gastouders.

Missie

Vereen gelooft erin dat de ontwikkeling van het jonge kind veel invloed heeft op de latere ontwikkeling en heeft daarom een passie voor het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen op jonge leeftijd. Vereen is een jong gastouderbureau en is opricht vanuit een jarenlange en zeer brede onderwijservaring, ervaring als gastouder en als vraagouder. De ervaring, kennis en de passie van Vereen stellen Vereen in staat om gastouders te begeleiden in het bieden van goede opvang waarbij de zorg voor een veilige, uitdagende en stimulerende omgeving, waarin het kind zich met plezier zal ontwikkelen, centraal staat. Gastkinderen groeien tijdens de opvang in hun sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, zelfstandigheid en creativiteit. Daarbij is er steeds aandacht voor (omgangs)normen en waarden.

Match

Daar waar je geen keus hebt uit de leidster bij het grootschalige kinderdagverblijf, heb je wel een keus bij gastouderopvang. Het maken van de juiste match is een kunst en cruciaal voor een structurele succesvolle opvang! U geeft aan wat u belangrijk vindt en wij zoeken een passende match met u!

Onze werkwijze

Aanbod

Ons aanbod is divers en breed. Wij gaan specifiek voor u op zoek naar een passende gastouder. U geeft uw wensen aan ons door en wij gaan met u op zoek. In heel Nederland zijn er veel gastouders te vinden, maar welke gastouder past bij u? Daar helpen wij u graag mee. Wanneer wij een match of meerdere matches hebben gevonden, dan stellen wij hen graag aan u voor. Vervolgens kunt u kennismaken met de gastouder. Wanneer u net zo enthousiast bent als wij over de match, dan maken wij graag alles in orde voor u, om de opvang goed van start te laten gaan.

Wen-moment of kennismaking tussen kind en gastouder

Voordat de opvang daadwerkelijk van start gaat zullen de kinderen een aantal keer wennen bij de gastouder. Op deze momenten bent u als ouder bereikbaar voor de gastouder en bent u in de gelegenheid om binnen korte tijd op de opvanglocatie aanwezig te zijn. U staat als het ware stand-by. Een wen-moment geeft de gastouder en het kind de gelegenheid om elkaar te leren kennen.

Start van de opvang

De daadwerkelijke opvang gaat van start na de wendagen. De benodigde contracten en documenten zijn dan ondertekend. U ontvangt van Vereen uw persoonlijke inloggegevens voor “mijn Vereen”. Hier keurt u de opvanguren die door de gastouder worden bijgehouden goed. Na goedkeuring ontvangt u via Vereen een factuur.

Evaluatie van de opvang

Na enkele weken zal de opvang met u en de gastouder worden geëvalueerd. Dit evaluatiemoment komt vervolgens jaarlijks terug.

Mijn Vereen

Persoonlijke inloggegevens

U ontvangt nu ook van Vereen uw persoonlijke inloggegevens voor de online urenregistratie en toegang tot uw vertrouwelijke documenten. Wees discreet met deze gegevens en deel ze nooit met anderen.

Online urenregistratie

De opvanguren worden bijgehouden door de gastouder middels een online urenregistratie via Portabase. Portabase is een betrouwbare partij die software levert voor de gastouderopvang. U geeft uw goedkeuring op het maandelijks urenoverzicht, waarna u automatisch via Vereen een factuur ontvangt. U betaalt het bedrag aan gastouderbureau Vereen. Vereen stort het bedrag binnen 5 werkdagen op rekening van uw gastouder. Door tussenkomst van het gastouderbureau kunt u in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Zonder tussenkomst van het gastouderbureau kan dit niet.

Belangrijke documenten

In mijn Vereen vindt u als klant uw belangrijke documenten betreft de opvang, zoals bijvoorbeeld de contracten en evaluaties. Gastouders die aangesloten zijn bij Vereen ontvangen hier ook nieuwsbrieven en inspiratie voor geschikte activiteiten met de kinderen per leeftijdscategorie. We houden hierbij rekening met de situatie van de gastouder.

Veiligheid & Kwaliteit

De RIE

Iedere opvanglocatie wordt voor aanvang gecontrolleerd op veiligheid en gezondheid. Dit gebeurd door middel van een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid, ook wel de RIE genoemd. De RIE wordt jaarlijks herhaald. De RIE van uw gastouder is o.a. in te zien op "mijn Vereen".

GGD Inspectierapport & Landelijk Register Kinderopvang

Ook uw gastouderbureau wordt jaarlijks gecontrolleerd. De eerste inspectie, wordt binnen drie maanden herhaald. Daarna worden ze jaarlijks herhaald. Het laatste GGD inspectierapport van gastouderbureau Vereen is hier te downloaden.