Voor Ouders

Betrokken

Ieder gezin en kind is uniek en daarom onderhouden wij een breed en gevarieerd aanbod aan gastouders. Zo streven wij ernaar voor ieder gezin een passende gastouder te vinden.

Onze gastouders geven duidelijk aan wat de kenmerken zijn van hun gastouderopvang. Vereen maakt deze kenmerken inzichtelijk voor de vraagouders waardoor de vraagouders via ons makkelijk passende opvang vinden.


Voor wie?

Voor iedereen! Door een breed aanbod aan gastouders kan Vereen aansluiten bij de wens van bijna ieder gezin. 

Voorbeelden van opvangspecificaties; 

 • geloofsovertuiging of levenswijze
 • muzikale kwaliteiten
 • artistieke of creatieve kwaliteiten
 • ervaring met voorschoolse educatie
 • voorschoolse en naschoolse opvang
 • locatie


Werkgebied

Wij werken voornamelijk in Flevoland en omstreken. Afspraken vinden plaats op locatie van de gastouder. 


Erkende, gediplomeerde gastouders

Onze gastouders hebben allen een LRK registratie. Zij zijn goedbevonden door het gastouderbureau en zijn gekeurd door de GGD en gemeente. Alleen wanneer een gastouder voldoet aan alle normen en kwalificaties, wordt zij opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. Na registratie wordt de opvanglocatie met regelmaat  bezocht door het gastouderbureau. Met enige regelmaat komt de GGD ook onaangekondigd langs. 

Alle gastouders of toekomstig gastouders zijn welkom bij Vereen, zolang ze bereid zijn gastouderopvang te bieden volgens ons pedagogisch beleid. Hierin staat beschreven waaraan de opvang moet voldoen. 


Begeleiding


Bemiddeling
We helpen u graag zoeken naar een geschikte gastouder. Mocht het nodig zijn, dan bemiddelen we graag bij een lastig vraagstuk in de opvang.

Informeren
Wij houden u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen de kinderopvang/ gastouderopvang. U wordt geïnformeerd via de nieuwsbrief van Vereen. Deze wordt per mail verzonden. 


Opvoedkundige vraagstukken
Vereen heeft veel kennis en ervaring op het gebied van pedagogiek in huis. Vereen blijft zich scholen op dit gebied. Indien gewenst kunt u bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding.


Opstarten
Of u nu ouder of gastouder bent, Vereen begeleidt u vanaf uw aanmelding tot aan de registratie. Wij leggen u graag uit wat de stappen bij een aanvraag zijn. Wij doorlopen de stappen met u en begeleiden u daarin.


Scholing

Vereen biedt scholing op maat aan. Vanuit onze gesprekken, maar ook op verzoek, zullen er interessante onderwerpen voor scholing naar voren komen. Daar waar behoefte naar is, zal Vereen scholing verzorgen. Vereen heeft ruime onderwijservaring in huis en daar laten wij u van profiteren!

De bijeenkomsten voor scholing zijn naast informatief ook een moment om in contact te komen met uw collega’s bij Vereen. Wij zullen de ontmoeting op een leuke, ongedwongen manier stimuleren. Het is leerzaam en gezellig!


Gastouder op vakantie of langdurig ziek?

Indien gewenst zal Vereen er alles aan doen om passende vervangende opvang te regelen. Hoe eerder de vakantiedagen zijn doorgegeven, hoe groter de kans op vervanging. 


Inspiratie

Er zullen regelmatig interessante ideeën en activiteiten worden gedeeld via facebook. Vereen houdt haar (gast)ouders op de hoogte van bijzondere gebeurtenissen en evenementen. Vereen stimuleert haar gastouders onderling ook ervaringen te delen op de nieuwspagina op de website of via facebook. 


Vragen over aangifte of belasting?

Wij hebben veel expertise en ervaring in huis. Vraag gerust om advies. 

 

Klik hier voor onze downloads.

Om meer inzicht te geven in de bureaukosten, geven wij hieronder een overzicht waar de bureaukosten (onder andere) voor worden gebruikt:

 • Goede bereikbaarheid van het gastouderbureau
 • Snelle beantwoording van al je vragen per telefoon of mail
 • Snel voorzien van de juiste en meest recente informatie
 • Een goed functionerende website
 • Uw digitale beschermde omgeving "Mijn Vereen"
 • De ouder@pp
 • Een digitaal schriftje 
 • Een jaarlijks terugkerende risico inventarisatie
 • De EHBO cursus van je gastouder en jaarlijkse herhaling
 • Een (half)jaarlijkse evaluatie tussen ouders, gastouder en gastouderbureau
 • Een jaarlijks voortgangsgesprek met de gastouder
 • Maandelijkse facturatie van de opvang
 • Kassiersfunctie 
 • Een jaaropgave voor ouders en gastouder
 • Aanleveren van kinderopvanggegevens aan de belastingdienst
 • Ondersteuning en begeleiding van de gastouder
 • Een externe klachtencommissie; De geschillencommissie
 • Belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang; BOINK
 • Informatieverstrekking via website en nieuwsbrieven
 • Gastouderverzekering voor de gastouder en uw kind(eren)
 • Begeleiding bij de jaarlijkse GGD inspectie
 • Zorg dragen voor de kwaliteit
 • Vermelden van je gastouder in het landelijk register kinderopvang
 • Koppelen van volwassen huisgenoten en structureel aanwezigen in het personenregister kinderopvang