Voor Ouders

 • Goede bereikbaarheid
 • Een zorgvuldige intake
 • Zoeken naar een passende gastouder
 • Koppelingsgesprek tussen ouder en gastouder
 • Overeenkomsten en formulieren voor de gastouderopvang
 • Een (half)jaarlijkse evaluatie met ouders
 • Een jaarlijks voortgangsgesprek met de gastouder
 • Maandelijkse facturatie 
 • Kassiersfunctie 
 • Een jaaropgave voor ouders en gastouder
 • Aanleveren van kinderopvanggegevens aan de belastingdienst
 • Uw digitale beschermde omgeving "Mijn Vereen"
 • De ouder@pp
 • Een digitaal schriftje 
 • Snelle beantwoording van al uw vragen per telefoon of mail
 • Promotie van onze gastouders; flyers, website
 • Een jaarlijks terugkerende risico inventarisatie bij de gastouder
 • De EHBO cursus van uw gastouder en andere scholing
 • Ondersteuning en begeleiding van de gastouder
 • Informatieverstrekking via website en nieuwsbrieven
 • Gastouderverzekering voor de gastouder en uw kind(eren)
 • Begeleiding bij de jaarlijkse GGD inspectie
 • Zorg dragen voor de kwaliteit
 • Vermelden van je gastouder in het landelijk register kinderopvang
 • Koppelen van volwassen huisgenoten en structureel aanwezigen in het personenregister kinderopvang
 • Contact met gemeente, ggd en belastingdienst
 • Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen
 • Informatieverstrekking via o.a. website en nieuwsbrieven
 • Een externe klachtencommissie; De geschillencommissie
 • Belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang; BOINK

Het laatste GGD inspectierapport van gastouderbureau Vereen is hier te downloaden.