Voor Ouders

Om meer inzicht te geven in de bureaukosten, geven wij hieronder een overzicht waar de bureaukosten (onder andere) voor worden gebruikt:

 • Goede bereikbaarheid van het gastouderbureau
 • Snelle beantwoording van al je vragen per telefoon of mail
 • Snel voorzien van de juiste en meest recente informatie
 • Een goed functionerende website
 • Uw digitale beschermde omgeving "Mijn Vereen"
 • De ouder@pp
 • Een digitaal schriftje 
 • Een jaarlijks terugkerende risico inventarisatie
 • De EHBO cursus van je gastouder en jaarlijkse herhaling
 • Een (half)jaarlijkse evaluatie tussen ouders, gastouder en gastouderbureau
 • Een jaarlijks voortgangsgesprek met de gastouder
 • Maandelijkse facturatie van de opvang
 • Kassiersfunctie 
 • Een jaaropgave voor ouders en gastouder
 • Aanleveren van kinderopvanggegevens aan de belastingdienst
 • Ondersteuning en begeleiding van de gastouder
 • Een externe klachtencommissie; De geschillencommissie
 • Belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang; BOINK
 • Informatieverstrekking via website en nieuwsbrieven
 • Gastouderverzekering voor de gastouder en uw kind(eren)
 • Begeleiding bij de jaarlijkse GGD inspectie
 • Zorg dragen voor de kwaliteit
 • Vermelden van je gastouder in het landelijk register kinderopvang
 • Koppelen van volwassen huisgenoten en structureel aanwezigen in het personenregister kinderopvang